School of Electronic and Communications Engineering

Sun, 21 Jan 2018 - DIT week 21

Home > Staff Directory > sofearghail

Information for

Information about

Research

[AHFR logo] [prc logo] [CNRI logo]

Seán O Fearghail, Léachtóir

Cáiliochtai: BSc, MEngSc
Ballraiocht: IEE

Chun teangmháil a dhéanamh liom

Seomra: Seomra KE-4-027
R-phost: sean.ofearghail@dit.ie
Guthán: +353 1 402 4959
Fax: +353 1 402 4690

Suimeanna

Baineann an méid is mó de mo chuid léachtoireacht leis an teilecumarsáide, ag gach leibhéal

Ach tá cúrsai seachadta agam i riomhchlárúchán (C, C++, Java agus Visual Basic), tomhas, fáil sonrai, leictreonaic, coincheapa ginearálta dearaidh.

Tá eolas faoi mo chúrsai ar fáil anois ar WebCourses